نرم افزار حسابداری

من با نرم افزار حسابداری فارسیکام کار می کنم٬ تاریخ در این نرم افزار اشتباه نمایش داده میشود ٬ چگونه می توانم این مشکل را حل کنم؟

با توجه به اینکه این نرم افزار از تاریخ و زمان کامپیوتر استفاده می کند چنانچه تاریخ و زمان سیستم شما اشتباه باشد تاریخ و زمان نرم افزار هم اشتباه خواهد بود و برای رفع این مشکل کافی است تاریخ و زمان کامپیوتر خود را تصحیح کنید.