نرم افزار حسابداری

با توجه به اینکه من از ارقام بزرگ با تعداد صفرهای زیاد استفاده می کنم آیا امکانی وجود دارد که بتوان مثلا 000 را با یک کلید تایپ کرد؟

بلی ٬ با زدن کلید + کلیدهای سمت راست میتوانید 000 را تایپ کنید.همچنین برای تایپ مثلا سیصد و پنجاه هزار تومان می توانید کلیدهای 350HT را بزنید که در حقیقت H یعنی هزار و T یعنی تومان می باشد.M هم برای تایپ میلیون استفاده می شود.