نرم افزار حسابداری

فرق بین پیش فاکتور و فاکتور موقت چیست؟

صدور پیش فاکتور هیچ تاثیری در موجودی انبار و حساب اشخاص ندارد و فقط برای چاپ استفاده می شود ٬ ولی فاکتور موقت روی موجودی انبار تاثیر می گذارد(فاکتور خرید موقت موجودی کالاهای مندرج را در فاکتور را بر اساس فاکتور افزایش می دهد و فاکتور فروش موقت موجودی کالاهای مندرج در فاکتور را کاهش می دهد).