نرم افزار حسابداری

کار من عمده فروشی مواد غذایی است٬ آیا این نرم افزار برای من کاربرد دارد؟

بلی٬ این نرم افزار در عمده فروشیهای مواد غذایی زیادی در سطح کشور نصب شده است. امکان تعریف ویزیتورهای مختلف و درصد مربوط به هر کدام از آنها و همچنین فروش اجناس بصورت کلی و جزئی (تعریف واحدهای مختلف برای هر کالا) از امکاناتی است که تمامی عمده فروشان مواد غذایی نیاز دارند که بصورت خیلی ساده و روان در این نرم افزار قابل استفاده می باشد.