نرم افزار حسابداری

کار ما فروش و تعمیر و خدمات ماشینهای اداری می باشد٬ آیا امکاناتی برای این کار در نرم افزار شما وجود دارد؟

بلی٬ این نرم افزار علاوه بر سیستمهای خرید و فروش و حسابداری امکاناتی از قبیل فرمهای گارانتی٬ تعمیرات٬ خدمات پس از فروش ٬ تعریف تکنسین و صدور فاکتور تعمیرات و خدمات نیز دارد که نیازهای یک فروشگاه یا شرکتی مانند شرکت شما را براحتی برآورده می کند.و حسابداری تمام آنها را بصورت متمرکز نیز انجام می دهد.