نرم افزار حسابداری

چاپ فاکتور بر اساس اطلاعات مورد نیاز

در هنگام چاپ فاکتور می توان نمونه های مختلف را بر اساس نیاز انتخاب کرد.مثلا اگر مایلید توضیحات مربوط به هر سطر فاکتور علاوه بر اینکه در نرم افزار ذخیره می شود روی فاکتور هم  چاپ شود باید نمونه شماره 2 را انتخاب کنید یا برای درج تخفیف هر سطر در چاپ فاکتور فروش باید نمونه شماره 4 را انتخاب کنید.